Bu SİTE’yi kullanan (üye olan veya olmayan) her gerçek ve tüzel kişi, aşağıda belirtilen kullanım koşullarının tamamını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılmaktadır. Kullanım koşullarının tamamını, eksiksiz bir şekilde kabul etmiyor iseniz, bu SİTE’yi ( https://istanbulmasajvakti.com )kullanmayınız!

Kullanıcı Koşullarının Bağlayıcılığı

SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. SİTE sahibi, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, tüm içeriği, SİTE’yi ve işbu SİTE Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Yapılan değişiklikler, SİTE’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, masaj vakti sahipleri tarafından işbu SİTE Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.


BU SİTE İÇERİĞİ; HİÇBİR ŞEKİLDE TEŞHİS, TEDAVİ, TANI, TIBBİ BİR TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAMAKTADIR!

Bu SİTE’de yer alan, SİTE ya da 3. kişiler tarafından sağlanan; yazı, mesaj, fotoğraf, video, şekil, bilgi, grafik, vb gibi tüm içerik teşhis, tedavi, tanı ya da tıbbi bir tavsiye niteliği taşımamakta olup, sadece bilgilendirme amacı taşımaktadır. SİTE herhangi bir gerçek ya da tüzel kişi tarafından kullanılmaya başlandığı an, Kullanıcı bunun bilincinde olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

Herhangi bir tıbbi yardıma veya müdahaleye ihtiyaç duyulduğunda, her zaman için yetkili uzman bir doktora veya sağlık kuruluşuna başvurmak gerekmektedir. Hiçbir zaman, bu sitede okunan bir bilgi yüzünden, yetkili uzman bir doktorun verdiği tıbbi tavsiyelerin ya da tedavi yöntemlerinin dışına çıkılmamalıdır. Kullanıcı, SİTE’de yer alan içeriğin herhangi bir şekilde teşhis, tedavi, tanı ya da tıbbi bir tavsiye niteliği taşımadığını, sadece bilgi verme amacı taşıdığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Acil bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulması halinde veya sağlığınızı ilgilendiren herhangi bir acil durumda, derhal yetkili uzman bir doktor veya sağlık kuruluşu ile irtibata geçilmeli ya da “112” Acil Yardım hattı aranmalıdır. SİTE, diğer durumlarda olduğu gibi, böyle acil bir durumda da hiçbir tıbbi tavsiyede bulunmaz ya da herhangi bir doktor, profesyonel, uzman, kurum veya ilaç/tedavi şekli önermez.

SİTE’de bulunacak, https://istanbulmasajvakti.com ya da 3. kişiler tarafından eklenen içerikleri dikkate almak tamamen kullanıcının kendi tasarrufundadır ve SİTE bunların dikkate alınmasını önermez. Kullanıcı, bu konuda bütün riski aldığını ve doğabilecek tüm olası şikayet ve sorunlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE masaj ötesi nitelikli bilgilendirme içerebilir. Kullanıcı bunları bildiğini ve SİTE’yi kullanıp kullanmama serbestisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Çocukların Korunması

Bu SİTE’ye 18 yaşından küçüklerin erişimi yasaktır. 18 yaşından küçükler hiçbir şekilde bu SİTE’deki bilgilerden yararlanamaz, görüş veya yorumda bulunamaz. Kullanıcı, SİTE’yi kullanarak 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı Açıklama ve Paylaşımları

Kullanıcıların gönderdiği kişisel bilgiler SİTE’nin Gizlilik Politikası ile korunmaktadır. Ancak Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası arasında bir uyuşmazlık çıkması halinde, işbu Kullanım Koşulları uygulanacaktır.

Kullanıcı; SİTE içerisinde forumlar, tartışma grupları, yorumlar, bloglar, mesaj bölümleri, uzmana sor eklentilerinde ve ilaçlar ile ilgili kullanıcı yorumlarında, 3. kişilerin haklarını ihlal edebilecek hiçbir içeriğe yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı bu tarzda bir içeriği umuma açar ise, burada yer alan bilgileri gizli olmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Kullanıcı; SİTE içerisinde forumlar, tartışma grupları, yorumlar, bloglar, mesaj bölümleri, uzmana sor eklentileri ve ilaçlar ile ilgili kullanıcı yorumları olan yerlerde paylaşacağı tüm içerik, yorum ve konuşmaların teşhiş, tedavi, tanı veya tıbbi bir tavsiye içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; sağladığı içerik, yorum ve konuşmalar sebebiyle 3. kişi/kurum ve/veya diğer SİTE kullanıcıların herhangi bir şekilde zarar görmesi durumunda, tek sorumluluğun kendisi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SİTE’de 3. kişi/kurum tarafından sağlanan içerik, yorum ve konuşmalardan Alternatif Terapi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı; SİTE’ye herhangi bir bilgi, fikir, resim, video, yazı, içerik, kavram ya da buluş göndermiş ise, bu bilginin gizli bilgi olmadığını ve 3. kişilerin haklarını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; SİTE’ye herhangi bir bilgi, fikir, resim, video, yazı, içerik, kapsam ya da buluşu paylaşmak suretiyle SİTE’de yayınlar ise, buna ilişkin bedelsiz, süresiz, geri alınmaksızın ve yer ile sınırlı olmaksızın, münhasır olmayan lisansı SİTE’ye kullanma, çoğaltma, yayma, işleme ve yayınlama hakkı ile devrettiğini ve buna ilişkin hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE, bu şekilde elde ettiği hakkı dilediği şekilde kullanabilir, 3. kişilere kullandırtabilir ya da bu hakka ilişkin alt lisans verebilir. Kullanıcı, hakkını saklı tutmak istiyor ise, bunu hiçbir şekilde SİTE’ye ya da SİTE aracılığı ile umuma açmamalıdır. Kullanıcı bunun bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcının Görüntü, Video veya Ses Dosyası Eklemesi ve Paylaşması

Kullanıcı, SİTE’ye eklediği her görüntü, video veya ses dosyasının kendisine ait olduğunu; bunların kullanılması, çoğaltılması, yayılması, işlenmesi ve yayınlanması konularında tek hak sahibi olduğunu ve 3. kişilerin Marka, Patent, Telif, gizlilik gibi hiçbir hakkını ihlal etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, kişisel bilgilerin gizliliği için, kendisine veya 3. kişilere ilişkin ad, telefon numarası, email adresi ya da web adresi gibi hiçbir kişisel bilgiyi yayınlamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 3. kişilere ait görüntü, video ve ses dosyalarının, onların izni alınmadan yayınlanması kesinlikle yasaktır. Bu tarzda bir içeriğin yayınlanması halinde, Kullanıcı yayınlanana ilişkin hak sahibi olduğunu ya da ilgili kişiden izin almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Nefret, şiddet, pornografi, çocuk pornosu, masaj ötesi hizmet gibi hukuki veya cezai sorumluluk doğuracak veya SİTE’nin Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Üyelik Sözleşmesi’ne aykırı her türlü sair görüntü, ses ve videonun yayınlanması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı, SİTE’ye herhangi bir bilgisayarın ya da SİTE’nin çalışmasını veya işlevselliğini etkileyecek virüs, bilgisayar kodlaması veya program gibi hiç bir materyal vs. yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; SİTE’ye herhangi bir sair görüntü, ses veya video girmek suretiyle bunu umuma açar ise, (a) buna ilişkin bedelsiz, süresiz, geri alınmaksızın ve yer ile sınırlı olmaksızın, münhasır olmayan lisansı SİTE’ye kullanma, çoğaltma, yayma, işleme ve yayınlama hakkı ile devrettiğini (b) sair görüntü, ses veya video 3. kişiye ait ise, o kişinin buna ilişkin bedelsiz, süresiz, geri alınmaksızın ve yer ile sınırlı olmaksızın, münhasır olmayan lisansı Kullanıcıya kullanma, çoğaltma, yayma, işleme ve yayınlama hakkı ile devrettiğini (c) bu konuda doğabilecek tüm zarardan tek başına sorumlu olduğunu (d) buna ilişkin hiçbir hak iddiasında bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE, SİTE’ye eklenmiş olan görüntü, ses veya videolarda tek yetkilidir ve tek taraflı olarak dilediği anda herhangi bir uyarıda bulunmadan ekleneni kaldırabilir veya değiştirebilir.

SİTE Üzerindeki Umuma Açık Alanlar

Kullanıcı eğer; mesaj bölümleri, bloglar, forumlar, uzmana sor, kullanıcı değerlendirme ve görüşleri gibi kısımları kullanarak siteye bir yazı yazar ise, bu yazıların tamamından tek başına sorumlu olduğunu, SİTE’nin bu metinlerin hiç birinden sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı;

Umuma açık alanları, Ulusal veya Uluslararası Hukuka aykırı bir şekilde kullanır;

Umuma açık alanlara herhangi bir içerik girmek suretiyle 3. Kişilerin Fikri Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan haklarını ihlal eder;
Umuma açık alanlara 3. kişiyi yada bir tüzel kişiyi; kötüleyici, taciz edici, tehdit edici, utandırıcı ya da onların onurunu kırıcı, nefret dolu, müstehcen bir yazı girer;

Umuma açık alanlarda reklam veya herhangi bir iş talebinde bulunur;
Uyarı almasına rağmen umuma açık alanlardaki, olağan diyalog akışını bozmaya devam eder ya da tartışılan konu ile alakası olmayan ( serbest konulu bir forum değil ise) mesajlar yazar;

Umuma açık alanda, 3. kişinin izni olmadan onun gibi davranır ya da o olduğu izlenimi verir;

Umuma açık alanlara zararlı bilgisayar kodları ya da virusler yayar;
kişilerin rızası olmadan, onlarla ilgili bilgileri (e-mail adresi gibi) toplar ya da saklar;

kişiye, mesaj yazması ya da mesajları görüntüleyebilmesi için kendi kullanıcı hesabını kullandırır;

Aynı notu, umuma açık alanlara birden fazla yada spam olarak gönderir;

Kişilerin SİTE kullanımını ya da SİTE’nin umuma açık alanlarına ulaşımını engeller ya da sınırlar ise;

SİTE aşağıda belirtilenlerin hepsini ya da bir kısmını yapmakta özgürdür:

Umuma açık konuşma alanlarındaki diyalogları kayıt edebilir.
Kullanıcı Koşullarına uymadığı iddia edilen konuşmaları, inceleme sürecinde geçici olarak silebilir ya da kaldırılmasını Kullanıcıdan isteyebilir.

Kullanıcı Koşullarına uymadığını düşündüğü ya da hukuka aykırı konuşmaları temelli kaldırabilir.

Kullanıcının SİTE’ye erişimini ya da SİTE’nin belirli sayfalarına erişimini yasaklayabilir.

Konuşmaları dilediği şekilde düzenleyebilir ya da değiştirebilir.
Kullanıcının gizli olan konuşmalarını açığa çıkartabilir.
Resmi mercilerden gelecek taleplerde, Kullanıcı’ya ait her türlü bilgiyi onlarla paylaşabilir.

SİTE; Kullanıcının, 3. kişilerin ya da tüzel kişinin aktif veya pasif hiçbir davranışından sorumlu değildir.

Kullanıcının Sorumluluğu

MASAJ VAKTİ sitesinin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, MASAJ VAKTİ ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, SİTE dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla MASAJ VAKTİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

SİTE’nin Sorumluluğu

https://istanbulmasajvakti.com sitesinin kullanılması sebebi ile SİTE’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı bütün sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MASAJ VAKTİ, kullanıcıların veya 3. Kişilerin SİTE’ye ekledikleri içerikleri kontrol etmekle veya denetlemekle yükümlü değildir. Kullanıcı, bunu bildiğini ve bu sebeple de SİTE’ye herhangi bir hukuka aykırı içerik eklemesi halinde, bundan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SİTE’nin kullanımı sırasında, içeriğin SİTE kontrolünde olmayan bir aracı tarafından transfer olması mümkün olabilir. Bu durumlarda SİTE, transfer olan hiçbir bilginin, içeriğin, görsel ve işitsel verinin, grafiğin, yazının ya da videonun doğruluğunu garanti etmez ve bunlardan sorumlu olmaz.

SİTE ayrıca uyuşturucu madde, reçete ile verilen ilaç ve onay gerektiren maddeler gibi hukuksal bir sınırlama getirilen konulara ilişkin içeriklerde, bilginin açıklanması ve transfer yolu ile ifşa olmasından sorumlu değildir.
Hiçbir durumda SİTE, kullanıcı veya 3. kişi üzerinde meydana gelen zarardan sorumlu değildir.

Zarar SİTE’nin kullanımından, kullanımdaki bilgisizlikten, SİTE’de bulunan bir içerikten veya herhangi başka bir sebepten dolayı meydana gelmiş olsa bile, SİTE’nin bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı bunu bildiğini ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Reklamlar, Aramalar ve Diğer Web Sitelerine Yönlendirme Link’leri (Bağlantıları)

SİTE üzerinden, MASAJ VAKTİ nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca 3. kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara MASAJ VAKTİ tarafından link verilebilir. Ayrıca SİTE’de herhangi bir arama yapıldığında, arama sonuçlarında bazı sitelere, kişi ve kuruluşlara öncelik tanıyabilir ya da reklam almak sureti ile sponsor linkleri SİTE’nin herhangi istediği bir yerinde gösterebilir veya duyurabilir.

Bu link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

SİTE üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MASAJ VAKTİ sitesinin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

SİTE içinde; herhangi bir web sitesine ilişkin link verilmesi, arama sonuçlarında öncelikli veya normal sıralarda çıkması ya da sponsor link olarak gözükmesi, bunların SİTE tarafından desteklendiği ve SİTE’nin 3. Kişilere ait web sitelerinden sorumlu olduğu anlamına gelmez. Belirtilen web sitelerindeki hiçbir içerikten ve Kullanıcı’ya getireceği olası sorunlardan SİTE sorumlu olmaz.

Kullanıcı, 3. Kişilere ait web sitelerine ilişkin SİTE’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını, bu sitelerdeki içeriklere ilişkin bütün riskin kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. SİTE, 3. Kişilerin sunduğu mal ve hizmetlerden de sorumlu değildir.

SİTE Aleyhine Hukuki İşlemlerde Sorumluluk

Kullanıcı; SİTE’ye, çalışanlarına, yöneticilerine, görevlilerine, acentalarına veya destekçilerine karşı işbu kullanım koşullarına aykırılık sebebi ile açılacak herhangi bir davada ya da herhangi bir talep halinde, bu kişileri savunacağını, hukuki prosedürde taraf olacağını ve doğacak tüm zararı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yetki ve Görev

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf halinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.